FAQs Complain Problems

तादी गाउँपालिका वडा नं ६ निवासी पहिरो पिडित श्री शेर बा. तामाङलाई वडा अध्यक्ष ज्यू र तादी गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यूबाट संयूत्त रुपमा रु १००००(दस हजार) आर्थिक सहयोग प्रदान ।