FAQs Complain Problems

शैक्षिक बर्ष २०७५ मा संचालित आधारभुत तह कक्षा ८ को परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

शैक्षिक बर्ष २०७५ मा संचालित आधारभुत तह कक्षा ८ को परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

आर्थिक वर्ष: