FAQs Complain Problems

न्युनतम रोजगारीको लागि संलग्न हुन चाहने बेरोजगार ब्यक्तिहरुले निबेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

न्युनतम रोजगारीको लागि संलग्न हुन चाहने बेरोजगार ब्यक्तिहरुले निबेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: