FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

आज मिति २०७६/१२/१३ गते कोरोना भाइरस (COVID-19) रोग विरुद्ध पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य तादी गाउँपालिका स्तरीय समन्वय समितिको संयोजक श्री नारायण प्रसाद पाण्डेज्यूको संयोजकत्वमा बसेको बैठकबाट विभिन्न प्रस्ताव उपर छलफलबाट तपसिल बमाजिमको निणर्य गरियोः–

Pages