FAQs Complain Problems

ग्यालरी

मिति २०७६/०३/ १० गते तादी गाउँपालिकाको आगामि आ.व. २०७६ /०७७ को लागि गाउँपालिका अध्यक्ष नारायण प्रसाद पाण्डे ज्यूको सभाध्यक्षतामा बसेको पाँचौ गाउँ सभा बैठक बाट बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा रु ३०,९५,४४,००० (तिस करोड पञ्चानब्बे लाख चौवालिस हजार मात्र ) को बजेट विनियोजन गरि सर्वसम्मत ढंगले आर्थिक ऐन २०७६, विनियोजन ऐन २०७६ र शिक्षक कार्यविधि २०७६ पारित गरियो ।

मिति: 06/26/2019 - 06:11
मिति २०७६/०३/१० गते पाँचौ गाउँसभा बैठक सम्पन्न ।

Pages