FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना( सूचना प्रकाशित मिति २०७६/०१/२९)

आर्थिक प्रस्ताब खालिने बारेको सूचना(प्रकाशित मिति २०७६/०१/१७)

शैक्षिक बर्ष २०७५ मा संचालित आधारभुत तह कक्षा ८ को परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना