FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विज्ञापन तथा शुभकामना सन्देश बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

सूचना !   सूचना!  सूचना!

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०३/२४) दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७६ भाद्र १२

विभिन्न पदहरुमा शिक्षक पदपुर्तिको लागि दरखास्त आह्वानको सूचना

विभिन्न पदहरुमा शिक्षक पदपुर्तिको लागि दरखास्त आह्वानको सूचना

  • थप जानाकारीको लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला ।

तादी गाउँपालिका पुनर्निर्माण प्रोफाईल

तादी गाउँपालिका पुनर्निर्माण प्रोफाईल लिङ्क