FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

तादी गाउँपालिका पुनर्निर्माण प्रोफाईल

तादी गाउँपालिका पुनर्निर्माण प्रोफाईल लिङ्क

सुची दर्ता गराउन आउने सम्बन्धि सूचना( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०४/०१)

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०३/१८)

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०३/२४ गते)