FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Invitation for electronic bids for the Construction of Cold Store

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

आज मिति २०७६/१२/१३ गते कोरोना भाइरस (COVID-19) रोग विरुद्ध पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य तादी गाउँपालिका स्तरीय समन्वय समितिको संयोजक श्री नारायण प्रसाद पाण्डेज्यूको संयोजकत्वमा बसेको बैठकबाट विभिन्न प्रस्ताव उपर छलफलबाट तपसिल बमाजिमको निणर्य गरियोः–

सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको बारे ।

स्यानीटरी प्याडहरु खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वान सम्बन्धि सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।१२।०७)