FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सातौं गाउँ सभामा आ.व. २०७७/०७८ को लागि प्रस्तुत बजेट बक्तब्य, नीति तथा कार्यक्रम

मिति २०७७/०३/१० गते सातौं गाउँसभा बैठक सम्पन्न ।

आज मिति २०७७/०३/१० गते तादी गाउँपालिकाको आगामि आ .व.

स्यानीटरी प्याडहरु खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वान सम्बन्धि सूचना( प्रकाशित मिति २०७७/०३/०५)

बार्षिक कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

बार्षिक कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।