FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०७/०८)

७६/७७ 10/25/2019 - 10:43

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०३/२४) दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७६ भाद्र १२

७६/७७ 08/30/2019 - 08:02

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०३/२४ गते)

७६/७७ 07/09/2019 - 07:10 PDF icon आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना( सूचना प्रकाशित मिति २०७६/०१/२९)

७५/७६ 05/12/2019 - 10:30

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 03/11/2019 - 10:45

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 02/15/2019 - 11:12 PDF icon वोलपत्र आह्वानको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 02/12/2019 - 10:16

वोलपत्र वा खरिद कारबाहीको म्याद थप गरि संसोधन गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना मिति २०७५/१०/०७

७५/७६ 01/21/2019 - 11:59

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 12/21/2018 - 11:27 PDF icon निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना

Required Technical Specification for 4WD Hardtop Jeep

७५/७६ 10/08/2018 - 15:59 PDF icon Required Technical Specification

Pages