FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०८/०३

७६/७७ 12/19/2019 - 10:45 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित( मिति २०७६/०८/०३)

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०३/२४) (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७६ भाद्र १२ ) तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७६ मंसिर ११ गते

७६/७७ 11/28/2019 - 06:29 PDF icon आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०३/२४) (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०७/०८)

७६/७७ 10/25/2019 - 10:43

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०३/२४) दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७६ भाद्र १२

७६/७७ 08/30/2019 - 08:02

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०३/२४ गते)

७६/७७ 07/09/2019 - 07:10 PDF icon आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना( सूचना प्रकाशित मिति २०७६/०१/२९)

७५/७६ 05/12/2019 - 10:30

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 03/11/2019 - 10:45

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 02/15/2019 - 11:12 PDF icon वोलपत्र आह्वानको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 02/12/2019 - 10:16

वोलपत्र वा खरिद कारबाहीको म्याद थप गरि संसोधन गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना मिति २०७५/१०/०७

७५/७६ 01/21/2019 - 11:59

Pages