FAQs Complain Problems

तादी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रशासनिक सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

ठिकै
34% (11 votes)
राम्रो
22% (7 votes)
असाध्यै राम्रो
44% (14 votes)
Total votes: 32