FAQs Complain Problems

तादी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रशासनिक सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

ठिकै
36% (8 votes)
राम्रो
18% (4 votes)
असाध्यै राम्रो
45% (10 votes)
Total votes: 22