FAQs Complain Problems

तादी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रशासनिक सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

ठिकै
34% (17 votes)
राम्रो
20% (10 votes)
असाध्यै राम्रो
46% (23 votes)
Total votes: 50