FAQs Complain Problems

तादी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रशासनिक सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

ठिकै
38% (16 votes)
राम्रो
21% (9 votes)
असाध्यै राम्रो
40% (17 votes)
Total votes: 42