FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०८/०३

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०३/२४) (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७६ भाद्र १२ ) तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७६ मंसिर ११ गते

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०७/०८)

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०३/२४) दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७६ भाद्र १२