FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for electronic bids for the Construction of Cold Store

स्यानीटरी प्याडहरु खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वान सम्बन्धि सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।१२।०७)

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/११/०६)

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: