FAQs Complain Problems

०७८/७९

कोभिड १९ विरुद्धको खोप सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/१०/०९)

कोभिड १९ विरुद्धको खोपको बुस्टर डोज दिने सम्बन्धमा ।

अपङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारीत पुनःस्थापना सम्बन्धि(सि.बि.आर.) सहयोग कार्यक्रम संञ्चालनका लागि पुनः प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।