FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तादी गाउँपालिका स्तरीय मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समिति(गठन तथा परिचालन) कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 01/28/2022 - 14:09 PDF icon तादी गाउँपालिका स्तरीय मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समिति कार्यविधि,२०७७
तादी गाउँपालिका स्तरीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 01/28/2022 - 13:55 PDF icon तादी गाउँपालिका स्तरीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष कार्यविधि,२०७७
विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 07/27/2020 - 13:23 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 07/27/2020 - 13:22 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७, PDF icon आर्थिक ऐन २०७७
सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 06/29/2018 - 13:42 PDF icon सहकारी ऐन, २०७५
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 06/29/2018 - 13:29 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५
विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 06/29/2018 - 13:27 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५
शिक्षा ऐन,२०७५ ७५/७६ 06/29/2018 - 13:26 PDF icon शिक्षा ऐन,२०७५
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 06/29/2018 - 12:47 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५
स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा,कार्यन्वयन,आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका,२०७४ ७४/७५ 02/23/2018 - 11:21 PDF icon आर्थिक निर्देशिका २०७४

Pages