FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बसाई सराई दर्ताको सुचना फाराम ७५/७६ 10/08/2018 - 11:19 PDF icon बसाई सराई दर्ताको सुचना फाराम
सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 10/08/2018 - 11:18 PDF icon सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फाराम
विवाह दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 10/08/2018 - 11:16 PDF icon विवाह दर्ताको सूचना फाराम
मृत्यु दर्ताको सुचना फाराम ७५/७६ 10/08/2018 - 11:14 PDF icon मृत्यु दर्ताको सुचना फाराम
जन्म दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 10/08/2018 - 11:13 PDF icon जन्म दर्ताको सूचना फाराम
सम्बन्ध विच्छेदको सुचना फारम ७४/७५ 02/23/2018 - 10:36 PDF icon सम्बन्ध विच्छेदको सुचना फारम
वसाई सराईको सूचना फाराम ७४/७५ 02/05/2018 - 15:51 PDF icon वसाई सराईको सूचना फाराम
विवाहको सूचना फाराम ७४/७५ 02/05/2018 - 15:49 PDF icon विवाहको सूचना फाराम
मृत्यूको सूचना फाराम ७४/७५ 02/05/2018 - 15:31 PDF icon मृत्यूको सूचना फाराम.pdf
जन्मको सूचना फाराम ७४/७५ 02/05/2018 - 15:21 PDF icon जन्मको सूचना फाराम