FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना ।

७७/७८ 03/17/2021 - 18:20

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 02/26/2021 - 11:34 PDF icon एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना ।

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/१४)

७७/७८ 01/27/2021 - 18:18

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०९ /०५)

७७/७८ 12/21/2020 - 14:56

बोलपत्र पेश गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 12/20/2020 - 20:45

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना।

७७/७८ 11/24/2020 - 16:24

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०७/१८)

७७/७८ 11/03/2020 - 11:04 PDF icon निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०७/१८)

सूचना

७६/७७ 07/09/2020 - 17:07

स्यानीटरी प्याडहरु खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वान सम्बन्धि सूचना( प्रकाशित मिति २०७७/०३/०५)

७६/७७ 06/19/2020 - 17:24 PDF icon स्यानीटरी प्याडहरु खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वान सम्बन्धि सूचना( प्रकाशित मिति २०७७/०३/०५)

बोलपत्र खरिद कारबाहीको म्याद थप गरि संसोधन सम्बन्धित सूचना ।

७६/७७ 05/12/2020 - 16:43 PDF icon बोलपत्र खरिद कारबाहीको म्याद थप गरि संसोधन सम्बन्धित सूचना ।

Pages