FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 11/29/2023 - 16:22

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०८।११)

८०/८१ 11/27/2023 - 12:59 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०८।११)

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 11/24/2023 - 12:59 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना ।

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०७।२४)

८०/८१ 11/10/2023 - 11:31 PDF icon वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०७।२४)

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०६।१७)

८०/८१ 10/04/2023 - 12:06 PDF icon small sizefinalNotice for 2023-10-4.pdf

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०६।०२)

८०/८१ 09/19/2023 - 11:50 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०६।०२)

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०५।३१)

८०/८१ 09/17/2023 - 12:20 PDF icon निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०५।३१)

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।२७)

७९-८० 04/10/2023 - 17:44 PDF icon वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।२७)

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी वाेलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।१०।१३)

७९-८० 01/27/2023 - 11:11 PDF icon Tender notice final Jungepani 2079-10-13.pdf

आन्तरिक आयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०९/२२ गते)

७९-८० 01/06/2023 - 14:10 PDF icon आन्तरिक आयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०९/२२ गते)

Pages