FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०६/०६)

०७८/७९ 09/22/2021 - 17:04 PDF icon निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०६/०६)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

०७८/७९ 09/08/2021 - 10:29 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०४/१५गते)

०७८/७९ 08/01/2021 - 21:49

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८/०४/१७)

०७८/७९ 08/01/2021 - 13:02 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८/०४/१७)

वाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना ।

७७/७८ 03/17/2021 - 18:20

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 02/26/2021 - 11:34 PDF icon एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना ।

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/१४)

७७/७८ 01/27/2021 - 18:18

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०९ /०५)

७७/७८ 12/21/2020 - 14:56

बोलपत्र पेश गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 12/20/2020 - 20:45

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना।

७७/७८ 11/24/2020 - 16:24

Pages