FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।२७)

७९-८० 04/10/2023 - 17:44 PDF icon वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।२७)

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी वाेलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।१०।१३)

७९-८० 01/27/2023 - 11:11 PDF icon Tender notice final Jungepani 2079-10-13.pdf

आन्तरिक आयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०९/२२ गते)

७९-८० 01/06/2023 - 14:10 PDF icon आन्तरिक आयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०९/२२ गते)

आन्तरिक आयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९।०८।२३ गते)

७९-८० 12/09/2022 - 16:50 PDF icon आन्तरिक आयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९।०८।२३ गते)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०८।१६)

७९-८० 12/07/2022 - 12:06 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०८।१६)

आन्तरिक आयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०७।२८ गते)

०७८/७९ 11/14/2022 - 20:02 PDF icon आन्तरिक आयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०७।२८ गते)

बोलपत्र खरिद कारवाहीको म्याद थप गरि संसोधन गरिएको सूचना ।

७९-८० 10/31/2022 - 15:44

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०६।१४)

७९-८० 09/30/2022 - 13:55 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०६।१४)

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०६।१४)

७९-८० 09/30/2022 - 13:54 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०६।१४)

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०६।०७)

७९-८० 09/23/2022 - 19:41 PDF icon निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०६।०७)

Pages