FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना

७६/७७ 07/09/2020 - 17:07

स्यानीटरी प्याडहरु खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वान सम्बन्धि सूचना( प्रकाशित मिति २०७७/०३/०५)

७६/७७ 06/19/2020 - 17:24 PDF icon स्यानीटरी प्याडहरु खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वान सम्बन्धि सूचना( प्रकाशित मिति २०७७/०३/०५)

बोलपत्र खरिद कारबाहीको म्याद थप गरि संसोधन सम्बन्धित सूचना ।

७६/७७ 05/12/2020 - 16:43 PDF icon बोलपत्र खरिद कारबाहीको म्याद थप गरि संसोधन सम्बन्धित सूचना ।

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति :२०७७/०१/२८गते)

७६/७७ 05/10/2020 - 13:31

बोलपत्र खरिद कारबाहीको म्याद थप गरि संसोधन सम्बन्धित सूचना ।

७६/७७ 04/27/2020 - 12:26

Invitation for electronic bids for the Construction of Cold Store

७६/७७ 03/29/2020 - 06:42

स्यानीटरी प्याडहरु खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वान सम्बन्धि सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।१२।०७)

७६/७७ 03/22/2020 - 13:55 PDF icon स्यानीटरी प्याडहरु खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वान सम्बन्धि सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।१२।०७)

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/११/०६)

७६/७७ 02/19/2020 - 10:47 PDF icon निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/११/०६)

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 01/29/2020 - 14:49 PDF icon सूचना

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०९/०३

७६/७७ 12/19/2019 - 10:45 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित( मिति २०७६/०९/०३)

Pages