FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१।०२।१७)

८०/८१ 05/30/2024 - 13:28 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१।०२।१७)

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (दाेस्राे पटक प्रकाशित मिति २०८१।०२।०४)

८०/८१ 05/17/2024 - 09:56 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (दाेस्राे पटक प्रकाशित मिति २०८१।०२।०४)

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 05/05/2024 - 16:54 PDF icon वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१।०१।१८)

८०/८१ 04/30/2024 - 10:09

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 04/05/2024 - 13:50 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 03/19/2024 - 18:45

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।१२।०१)

८०/८१ 03/14/2024 - 16:21 PDF icon निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।१२।०१)

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८०।११।२९)

८०/८१ 03/10/2024 - 12:56 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८०।११।२९)

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।१०।२६)

८०/८१ 02/10/2024 - 10:25 PDF icon निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।१०।२६)

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।१०।२४)

८०/८१ 02/07/2024 - 15:03 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।१०।२४)

Pages