FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०६।१४)

७९-८० 09/30/2022 - 13:55 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०६।१४)

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०६।१४)

७९-८० 09/30/2022 - 13:54 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०६।१४)

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०६।०७)

७९-८० 09/23/2022 - 19:41 PDF icon निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०६।०७)

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०५।२६)

७९-८० 09/11/2022 - 13:23 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०५।२६)

वाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

०७८/७९ 06/15/2022 - 20:20

वाेलपत्र खरिद कारवाहिकाे म्याद थप सम्बन्धित सूचना ।

०७८/७९ 04/05/2022 - 19:14

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७८।१२।१८)

०७८/७९ 04/04/2022 - 11:54 PDF icon वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७८।१२।१८)

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/११/२३)

०७८/७९ 03/07/2022 - 19:55 PDF icon सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/११/२३)

वाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना ।

०७८/७९ 03/07/2022 - 19:54 PDF icon वाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना ।

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको( सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/११/०६)

०७८/७९ 02/18/2022 - 11:20 PDF icon निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको( सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/११/०६)

Pages