FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९।८० को लागि दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सूरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको वडा अनुसारको विवरण ७९-८० Sunday, February 5, 2023 - 14:31 PDF icon social security ward2 79-80.pdf, PDF icon social security ward 6 79-80.pdf, PDF icon social security ward 5 79-80.pdf, PDF icon social security ward 4 79-80.pdf, PDF icon social security ward 3 79-80.pdf, PDF icon Second quarter ward 1 2079-80.pdf
सामाजिक सूरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावाली आ.वा. २०७६/७७ , किस्ता दोस्रो चौमासिक–तादी गाउँपालिका ७६/७७ Thursday, April 30, 2020 - 08:52 PDF icon सामाजिक सूरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावाली आ.वा. २०७६/७७ , किस्ता दोस्रो चौमासिक–तादी गाउँपालिका
सामाजिक सुरक्षा नविकरण फारम ७६/७७ Sunday, August 11, 2019 - 11:15
सामाजिक सुरक्षा नयाँ दर्ता फारम ७६/७७ Sunday, August 11, 2019 - 11:13 PDF icon सामाजिक सुरक्षा नयाँ दर्ता फारम