FAQs Complain Problems

गाउँ सभा तथा कार्यपालिका निर्णय

Type
मिति २०७५/०७/२८ गते सम्पन्न विशेष गाउँसभाबाट पारित भएको निर्णय गाउँसभा तथा गाउँकार्यपालिका निर्णय
तादी गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय मिति २०७५/०७/१६ गाउँसभा तथा गाउँकार्यपालिका निर्णय
गाउँ सभा निर्णय गाउँसभा तथा गाउँकार्यपालिका निर्णय