FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना ।

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/१४)

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०९ /०५)

बोलपत्र पेश गर्ने आशयको सूचना ।