FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१।०२।१७)

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (दाेस्राे पटक प्रकाशित मिति २०८१।०२।०४)

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१।०१।१८)