FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी वाेलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।१०।१३)

आन्तरिक आयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०९/२२ गते)

आन्तरिक आयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९।०८।२३ गते)

आन्तरिक आयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (दोस्रो  पटक प्रकाशित मिति २०७९।०८।२३ गते)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०८।१६)