FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सूचना

स्यानीटरी प्याडहरु खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वान सम्बन्धि सूचना( प्रकाशित मिति २०७७/०३/०५)

बोलपत्र खरिद कारबाहीको म्याद थप गरि संसोधन सम्बन्धित सूचना ।

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति :२०७७/०१/२८गते)