FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०६।१७)

दस्तावेज: 

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०६।०२)

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०५।३१)

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।२७)

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।२७)