FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना।

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०७/१८)

सूचना

स्यानीटरी प्याडहरु खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वान सम्बन्धि सूचना( प्रकाशित मिति २०७७/०३/०५)