FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०४/१५गते)

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८/०४/१७)

वाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना ।

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना ।