FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०८० साल माघ देखि चैत्र मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वत: प्रकाशन (Pro-active Disclosure) ८०/८१ 04/16/2024 - 11:12 PDF icon २०८० साल माघ देखि चैत्र मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वत: प्रकाशन (Pro-active Disclosure)
२०८० साल कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्म सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वत प्रकाशन(Pro-active Disclosure) ८०/८१ 01/28/2024 - 14:05 PDF icon २०८० साल कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्म सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वत प्रकाशन(Pro-active Disclosure)
२०८० साल श्रावण देखि २०८० असाेज मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वत प्रकाशन(Pro-active Disclosure) ८०/८१ 12/06/2023 - 12:44 PDF icon २०८० साल श्रावण देखि २०८० असाेज मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वत प्रकाशन(Pro-active Disclosure)
२०८० साल वैशाख देखि २०८० अषाढ मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वत प्रकाशन(Pro-active Disclosure) ८०/८१ 11/22/2023 - 12:00 PDF icon २०८० साल वैशाख देखि २०८० अषाढ मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वत प्रकाशन(Pro-active Disclosure)
२०७९ साल श्रावण देखी चैत्र मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वतः प्रकाशन(Pro-active Disclosure) ८०/८१ 11/22/2023 - 11:59 PDF icon २०७९ साल श्रावण देखी चैत्र मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वतः प्रकाशन(Pro-active Disclosure)
तादी गाउँपालिका त्रि–बर्षिय क्षमता विकास योजना ७९-८० 12/09/2022 - 12:12 PDF icon तादी गाउँपालिका त्रि–बर्षिय क्षमता विकास योजना
तादी गाउँपालिका उद्यमी पाश्र्वचित्र २०७७ ०७८/७९ 09/08/2021 - 10:33 PDF icon तादी गाउँपालिका उद्यमी पाश्र्वचित्र २०७७
वार्षिक गाउँ विकास योजना आ.व. २०७७।७८ ७७/७८ 11/27/2020 - 11:22 PDF icon वार्षिक गाउँ विकास योजना आ.व. २०७७।७८
खानेपानी,सरसफाई तथा स्वच्छता गुरुयोजना ७७/७८ 11/26/2020 - 15:45 PDF icon खानेपानी,सरसफाई तथा स्वच्छता गुरुयोजना
लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण प्रतिवेदन ७७/७८ 11/26/2020 - 15:43 PDF icon लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण प्रतिवेदन

Pages