FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तादी गाउँपालिका त्रि–बर्षिय क्षमता विकास योजना ७९-८० 12/09/2022 - 12:12 PDF icon तादी गाउँपालिका त्रि–बर्षिय क्षमता विकास योजना
तादी गाउँपालिका उद्यमी पाश्र्वचित्र २०७७ ०७८/७९ 09/08/2021 - 10:33 PDF icon तादी गाउँपालिका उद्यमी पाश्र्वचित्र २०७७
वार्षिक गाउँ विकास योजना आ.व. २०७७।७८ ७७/७८ 11/27/2020 - 11:22 PDF icon वार्षिक गाउँ विकास योजना आ.व. २०७७।७८
खानेपानी,सरसफाई तथा स्वच्छता गुरुयोजना ७७/७८ 11/26/2020 - 15:45 PDF icon खानेपानी,सरसफाई तथा स्वच्छता गुरुयोजना
लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण प्रतिवेदन ७७/७८ 11/26/2020 - 15:43 PDF icon लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण प्रतिवेदन
राजश्व सूधार कार्ययोजना ७७/७८ 11/26/2020 - 15:41 PDF icon राजश्व सूधार कार्ययोजना
तादी गाउँपालिकाको आवधिक विकास योजना ७६/७७ 11/23/2020 - 15:00 PDF icon तादी गाउँपालिकाको आवधिक विकास योजना
तादी गाउँपालिकाको सस्थागत स्वमुल्याङ्कन प्रतिवेदन ७६/७७ 11/23/2020 - 14:53 PDF icon तादी गाउँपालिकाको सस्थागत स्वमुल्याङ्कन प्रतिवेदन
तादी गाउँपालिकाको बस्तुस्थिति विवरण ७७/७८ 11/23/2020 - 14:49 PDF icon तादी गाउँपालिकाको बस्तुगत विवरण
आ.व. २०७७/७८ को लागि नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्री दररेट ७७/७८ 07/29/2020 - 20:16 PDF icon आ.व. २०७७/७८ को लागि नुवाकोट जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्री दररेट

Pages