FAQs Complain Problems

तादी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रशासनिक सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

ठिकै
47% (49 votes)
राम्रो
18% (19 votes)
असाध्यै राम्रो
35% (36 votes)
Total votes: 104