FAQs Complain Problems

तादी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रशासनिक सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

ठिकै
33% (20 votes)
राम्रो
18% (11 votes)
असाध्यै राम्रो
49% (30 votes)
Total votes: 61