FAQs Complain Problems

तादी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रशासनिक सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

ठिकै
38% (31 votes)
राम्रो
20% (16 votes)
असाध्यै राम्रो
42% (34 votes)
Total votes: 81