FAQs Complain Problems

तादी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रशासनिक सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

ठिकै
56% (122 votes)
राम्रो
17% (37 votes)
असाध्यै राम्रो
27% (58 votes)
Total votes: 217