FAQs Complain Problems

तादी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रशासनिक सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

ठिकै
35% (24 votes)
राम्रो
19% (13 votes)
असाध्यै राम्रो
46% (31 votes)
Total votes: 68