FAQs Complain Problems

तादी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रशासनिक सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

ठिकै
55% (92 votes)
राम्रो
17% (28 votes)
असाध्यै राम्रो
28% (46 votes)
Total votes: 166