FAQs Complain Problems

तादी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रशासनिक सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

ठिकै
54% (70 votes)
राम्रो
16% (21 votes)
असाध्यै राम्रो
30% (39 votes)
Total votes: 130