FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र अह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०६/०६)

कृषि सहकारी संस्थाहरुलाई सुचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय तहले प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाको फर्मेट साझेदारीमा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना ।

तादी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र आर्थिक तथा सामाजिक कारणले जोखिममा परेका घरधुरिहरुको तथ्यांक विवरण

तादी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र आर्थिक तथा सामाजिक कारणले जोखिममा परेका घरधुरिहरुको तथ्यांक विवरण

 

Tadi Gaunpalika Vulnerability Mapping Report 2019