FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

घटना दर्ता अभियान सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धि नतिजा सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धि आज चौथो तथा अन्तिम दिनको कार्यक्रम सम्पन्न ।

द्धन्द्ध प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

आज मिति २०७७।१२।१३ गते तादी गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद पाण्डे ज्यू को सभाध्यक्षतामा आठौं विशेष गाउँसभा सम्पन्न ।