FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि तादी गाउँपालिका तथा उद्योग वाणिज्य संघले सहजीकरण गर्ने गरी कृषि विकास बैंक, खरानीटार शाखासँग त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि तादी गाउँपालिका तथा उद्योग वाणिज्य संघले सहजीकरण गर्ने गरी कृषि विकास बैंक, खरानीटार शाखासँग त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यसबाट यस गाउँपालिका क्षेत्रका कृषि तथा पश

Pages