FAQs Complain Problems

७९-८०

परिवार नियाेजन शिविर संचालन सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र खरिद कारवाहीको म्याद थप गरि संसोधन गरिएको सूचना ।

बोलपत्र खरिद कारवाहीको म्याद थप गरि संसोधन गरिएको सूचना ।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०६।१४)

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०६।१४)