FAQs Complain Problems

७९-८०

आन्तरिक आयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०३।३१)

प्राविधिक कर्मचारी करार सेवामा पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना ।

छात्रबृत्ति सम्बन्धमा सूचना जारी गरिएको बारे ।

छात्रबृत्ति सम्बन्धमा सूचना जारी गरिएको बारे ।

भू–उपयोग क्षेत्र बर्गिकरण सम्बन्धमा मिति २०८०।०३।०७ गते तादी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री सन्तमान तामाङज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठक बाट भएको निर्णय