FAQs Complain Problems

आगामी आ.व. २०८१।०८२ का लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

आगामी आ.व. २०८१।०८२ का लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: