FAQs Complain Problems

तादी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र आर्थिक तथा सामाजिक कारणले जोखिममा परेका घरधुरिहरुको तथ्यांक विवरण

तादी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र आर्थिक तथा सामाजिक कारणले जोखिममा परेका घरधुरिहरुको तथ्यांक विवरण

 

Tadi Gaunpalika Vulnerability Mapping Report 2019

आर्थिक वर्ष: