FAQs Complain Problems

प्रारम्भिक योग्यता क्रम निर्धारण सूची प्रकाशन तथा अन्र्तरर्वाता मिति समय र स्थान तोकिएको सम्बन्धमा ।

प्रारम्भिक योग्यता क्रम निर्धारण सूची प्रकाशन तथा अन्र्तरर्वाता मिति समय र स्थान तोकिएको सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: