FAQs Complain Problems

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धि नतिजा सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धि आज चौथो तथा अन्तिम दिनको कार्यक्रम सम्पन्न ।

आज मिति २०७७।१२।२५ गते तादी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद पाण्डेज्यूको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिकाको बैठकबाट तादी गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा अनुमोदन भई सार्वजनिक ।

आर्थिक वर्ष: