FAQs Complain Problems

HEIFER परियोजना सम्बन्धि छलफल तथा जानकारी आदन प्रदान कार्यक्रम सु–सम्पन्न ।

आज मिति २०७९।०५।२८ गते तादी गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री सन्जु प्याकुरेलज्यूको अध्यक्षतामा तथा प्र.प्र.अ श्री प्रयास भट्टाईज्यू,वडा अध्यक्षज्यूहरु,कर्मचारीहरु तथा  परियोजना प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा  HEIFER परियोजना सम्बन्धि छलफल तथा जानकारी आदन प्रदान कार्यक्रम सु–सम्पन्न ।

आर्थिक वर्ष: