FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

HEIFER परियोजना सम्बन्धि छलफल तथा जानकारी आदन प्रदान कार्यक्रम सु–सम्पन्न ।

आज मिति २०७९।०५।२८ गते तादी गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री सन्जु प्याकुरेलज्यूको अध्यक्षतामा तथा प्र.प्र.अ श्री प्रयास भट्टाईज्यू,वडा अध्यक्षज्यूहरु,कर्मचारीहरु तथा  परियोजना प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा  HEIFER परियोजना सम्बन्धि छलफल तथा जानकारी आदन प्रदान कार्यक्रम सु–सम्पन्न ।

मानव वेचविखन विरुद्धको १६ औं राष्ट्रिय दिवस २०७९ को सु-अवसरमा आज मिति २०७९।०५।२० गते तादी गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री सन्जु प्याकुरेलज्यूको अध्यक्षतामा " तिनै तहको सरकार मानव वेचविखन विरुद्धको सरोकार " भन्ने नारा सहित सु–सम्पन्न

मानव वेचविखन विरुद्धको १६ औं राष्ट्रिय दिवस २०७९ को सु-अवसरमा आज मिति २०७९।०५।२० गते तादी गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री सन्जु प्याकुरेलज्यूको अध्यक्षतामा तथा प्रमुख अतिथि तादी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री सन्तमान तामाङज्यू,तादी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री प्रयास भट्टराई ज्यू,वडा अध्यक्षज्यूहरु

आज मिति २०७९।०५।१३ गते तादी गाउँपलिका उपाध्यक्ष श्री सन्जु प्याकुरेल ज्यूको अध्यक्षतामा आ.व. २०७८।०७९ मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको पालिका स्तरीय बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न ।

आज मिति २०७९।०५।१३ गते तादी गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री सन्जु प्याकुरेल ज्यूको अध्यक्षतामा , प्रमुख अतिथि तादी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री सन्तमान तामाङ ज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री प्रयास भट्टराई ज्यू, सम्पुर्ण वडाका वडा अध्यक्ष ज्यूहरु, स्वास्थ्य शाखा संयोजक श्री विनोदराज खरेलज्यू, जिल्ला स्वास

Pages